Vad är böcker

Book Cover design to the Book serie Vad är? a concept by the artist Ernst Billgren.
Vad är musik? Vad är litteratur? Vad är sport? Vad är sex?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *